sai2t
آموزشگاه آیلتس

دانشجوی عزیز جهت انجام آزمون تعیین سطح روی بخش مورد نظر کلیک کنید. در نظر داشته باشید پیش نیاز شرکت در هر دوره کسب نمره قبولی در مرحله قبل می باشد. ملاک قبولی کسب نمره 80 از 100 در هر مرحله می باشد. بنابراین اگر تا کنون هیچ یک از آزمون های تعیین سطح آموزشگاه نسل فردا شرکت نکرده اید با کلیک بر روی دکمه Language Hub Beginner آزمون خود را شروع کنید.

آموزشگاه نسل فردا